Type Keyword and Press Enter to Search
×
Tiek užtenka suvesti į Google, kad išmestų informaciją apie Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietą prie Ilgio ežero, apie 10 km nuo Zarasų, netoli nuo Imbrado kaimo.


Ši vieta aplinkinių rajonų gyventojams buvo girdėta ir sovietmečiu, tik tuomet, suprantama, ten nieko nebuvo, bet neatrodo, kad tai būtų labai plačiai žinoma piligrimystės vieta.

Mano sesuo Imbradą atrado ir mus nusivežė prieš kokį dešimtmetį. Sumanymo sugrįžti ten per Velykas, šviesią prisikėlimo dieną, ir pavasarį, kol dar nenuseko vanduo, suteikiantis papildomo žavesio ir paslapties, vos nesugriovė sugrįžusi žiema. Ryte, kaip ir daugelis Lietuvoje, išvydom pusnyse paskendusį sodą su pasimetusiais verkiančiais špokais. Pamaniau, kad dar vienos Velykos prie stalo - o ne, tik ne tai.

Bet dangus buvo maloningas tiek, kad iki pietų bent jau Ignalinoje aptirpino kelius iki vasarinėms padangoms priimtino lygio. Kuo važiavome toliau į Šiaurės Rytus, tuo sniego buvo mažiau, o Zarasuose ir visai nebebuvo. Mano mašinos stogas su prišalusiu sniego stogeliu policininkams, kurių prie Maximos paklausiau kelio, nes per 10 metų pasimiršo, sukėlė šypseną. Bet noriu pagirti jaunus Zarasų krašto policininkus, kad žino ir gali aiškiai patarti.

Nuo Zarasų važiuojant link Rokiškio yra nuoroda, kur sukti prie Ilgio ežero, prie kurios stovi koplytstulpis. Ten reikia pasukti dešinėn ir dar kelis kilometrus iki ežero pavažiuoti žvyrkeliu.

Iš Roberto Gedvydo Skrinsko PILIGRIMO VADOVAS Po stebuklingas Marijos vietas („JUDEX“, Kaunas, 1999; 75-76 psl.): 
„APSIREIŠKIMO ISTORIJA. 1968.VII iš 1 į 2 d. vidurnaktį apie 24 val. va­žiavo motociklu Juozas Kranklys ir Albina Skvarčinskaitė, kuri įvykį taip aprašė: „Tai buvo prieš 1968 m. gražaus liepos pirmosios vakaro dvyliktą valandą. Mes su pusbroliu Juozu buvome pas mano seserį Meiriškėlių kaime. Važiavome atgal į savo namus. Man buvo septyniolika metų, o Juozui — šešiolika. Keliu privažiavome Ilgio ežerą o kartu ir tekantį nedidelį upeliuką. Jo krantus puošė puikūs dideli medžiai, kurie da­bar jau išrauti. Mes buvome neprivažiavę tilte­lio, kai pamatėme tarp medžių šviesą privažia­vę arčiau išvydome ant stulpelio stovinčią nepa­prasto grožio merginą. Šešėlio, kur jinai stovė­jo, nebuvo. Apsirėdžiusi buvo balta ilga sukne­le, o pečius gaubė gelsva skraistė. Vieną ranką jinai buvo prisidėjusi prie širdies, atrodo, kairę. Kojų nesimatė, o plaukai žibėjo kaip auksiniai, aukso spalvos atrodė. Aš labai išsigandau, nors mačiau tokį gražų vaizdą o dar tuo momentu motociklas užgeso. Sušukau, kad šitoje vietoje tikriausiai vaidenasi. Mes galbūt šioje vietoje sto­vėjome ne daugiau kaip tris minutes. Man sušu­kus motociklas pats užsivedė, nes mes nuo jo nenulipome, ir nuvažiavome į namus. Po kiek laiko nuėjusi į tą vietą atradau medžių lapus, kur stovėjo Švč. Mergelė Marija, apdegusius, bet tik iš vienos pusės lapai buvo parudavę, o iš kitos buvo normaliai žalios spalvos. Daug girdėjau žmones pasakojant, kad tas upeliuko vanduo padeda, ypač li­goniams. Apie tai tegul žmonės ir pasakoja. Pasirašė Albina. 1975.X.12.“ Jaunuoliai nusprendė įvykio niekam nepasakoti, bet, sapne įspėti apsireiškimo neslėpti, jį apgarsino. Tada jie buvo areštuoti ir tardyti, bet kadangi jiedu laikėsi savo parodymą tai pripažino juos nepilno proto. Vieta, kur apsireiškė Marija, buvo buldozeriais sunai­kinta ir užlieta vandeniu, pastatyta sargyba ir įrengta milicijos vasaros stovykla. Arti­mi gyventojai iškelti iš tos vietos pretekstu, kad nekliudytų melioracijos darbams.“

Kiti šaltiniai mini, kad aprašomi įvykiai vyko 1967 metais. Bet kokiu atveju, nuo to laiko praėjo 50 metų.

Ir dar iš tos pačios knygos, sovietinė interpretacija:
„1977 m. kovo mėn. žurnale „Laikas ir įvykiai“ Nr. 6 pasirodė Felikso Laurinai­čio straipsnis „Kaip gimsta ir miršta stebuklai“. Štai ištrauka: „Mirus Skiemonių „ste­buklui“, imta kalbėti apie Marijos pasirodymą Zarasų rajone. Buvo taip: šiltą vasaros vakarą, važiuodama su vaikinu motociklu, mergina pastebėjo upelyje šviesą. Nugir­dusi jos pasakojimą, senutė jau rytojaus dieną paskelbė, jog apsireiškusi Marija... Religingos fanatikės bematant upelyje pastatė stalą, kurį aplipdė žvakėmis. Po kurio laiko išaiškėjo ir tos ugnies priežastis: vienas zarasiškis brakonierius su savo sėb­rais tą šiltą vakarą upelyje gaudė vėžius... Štai tik keli pavyzdžiai, kaip Lietuvoje gim­davo „stebuklai“, reikalingi bažnytininkams, ypač dabar, kuomet taip plinta ateizmas. F.Laurinaitis, Kauno A.Sniečkaus politechnikos instituto vyresnysis dėstytojas“.
Vieta labai rami, šviesi. Nėra taip, kad stumdytųsi daug žmonių - mums lankantis buvo atvažiavusios dar trys mašinos.

2014 metų vasarą buvo pašventinta ant Ilgio ežero kranto pastatyta modernios architektūros koplyčia. Per dešimtmetį pakrantėje atsirado daug rožinių ir kryžių, tarp jų keli, tikrai originalūs, yra pastatyti moto ir autoklubų siekiant apsaugos ir palaiminimo. Mama atrado kišenėje rožančių ir ant vieno iš kryžių užkabino su ta pačia intencija.

Tai gimtadienio dovana ir bene paskutinė iš lietuviškai išleistų ir mano dar neskaitytų Márquezo knygų.
Romaną „Meilė choleros metu“ rašytojas skiria Mersedesei, savo žmonai, su kuria jį siejo daugybė laimingų ir vargo, ir šlovės metų. Jų meilė atlaikė visus išbandymus, tad nenuostabu, kad šis romanas apie meilę, ištikimą ir ištvermingą, per penkiasdešimt trejus kantraus laukimo metus. Tiek teko laukti savo laimės valandos Florentinui Arisai, romantiškam neturtingam jaunuoliui, kol jo mylimoji Fermina Dasa, palaidojusi vyrą, vėl atkreipė akis į pamirštą mylimąjį, žinoma, per tuos metus turėjusį begales moterų, bet išsaugojusį meilę Ferminai.
Ką galima pasakyti apie romaną rašytojo, kuris nuo studijų metų buvo mano mylimiausias. Vis tiek bus labai subjektyvu. Su niekuo nesupainiojamas pasakojimas, prisodrintas Kolumbijos kvapų, neskubrumo, kvaitulio ir liūdesio, ir tiesiog puikus vertimo stilius (romaną vertė Valdas V. Petrauskas; mačiau, kad išėjo naujas jo „Šimto metų vienatvės“ vertimas, nekantru įvertinti iš naujo, bet niekada negalėsiu atsisveikinti ir su suskaitytu 1991 m. išleistu Elenos Treinienės vertimu). Romanas vyriškai kandus, kaip pabarstytas pipiriukų ar kitokio pikantiško pagardo ant šokolado, tai labai sveika rašant apie jausmus, kad nebūtų per saldu. Visi sako, kad tai romanas apie meilę, o aš sakyčiau, kad apie tai, ką žmonės vadina ar įsivaizduoja esant meile, visomis formomis ir visais atspalviais, nuo pirmosios romantiškos, kurią dažnas išnešioja iki senatvės, tik ne tokia klinikine forma iki baudžiamojo kodekso. Galiu įsivaizduoti, kaip realistai braukia ašarą, o romantikai griežia dantimis, kai Florentinas Arisa, per 53 metus prirašęs dvidešimt penkis sąsiuvinius su šešiais šimtais dvidešimt dviem nepertraukiamų meilės ryšių įrašais, neskaitant daugybės trumpalaikių nuotykių, tamsoje užčiuopia jos ranką ir supranta, kad ji to laukia.   
Abu mąstė gana blaiviai ir tą trumpą akimirką suvokė, jog, prieš rankoms susiliečiant, nei vienas, nei kitas neįsivaizdavo, kad jų rankos gali būti tokios: kaulėtos senolių rankos.
Skaitydama romaną, kaip ir daugelis turbūt, paklausdavau savęs, ar įmanoma tikros meilės laukti tiek metų ir ar tai tikrai galima pavadinti meile. Mes, paprasti skaitytojai, prieš literatūros kritikus turime šitą pranašumą, kad galime galvoti ir apie paprastus dalykus. Ir dar - o kas po to? Toje humaniškoje ateities visuomenėje dabar jums priklausytų nueiti į kapines ir nunešti mudviem pietums po puokštelę anturijų, - kandžiai taria Florentinas Arisa Ferminos sūnui. Márquezas į šituos klausimus atsako savaip. Romano pabaigoje, kai ateina metas tradiciniam „Ir gyveno jie ilgai ir laimingai“, tuomet juk ir prasideda magiškasis realizmas.

Šilėnų apylinkių taką mes su draugėmis išsirinkome kaip vietą, kurioje prognozuojamą šiltą šeštadienį potencialiai galima pasivaikščioti išvengiant masinio vilniečių susibūrimo ir susistumdymo, savaitgaliais būdingo kitoms vietoms 30 km spinduliu. Draugė sakė, kad ankstesnį savaitgalį Dūkštos pažintiniame take pateko į žmonių srautą iš visų pusių, abiem kryptimis, ir nebuvo kur pasistatyti mašinos. Šilėnai bent jau man buvo tik girdėti, todėl slapčia tikėjausi, kad ne tik man, ir šita viltis pasiteisino - žmonių tikrai buvo tik vienas kitas.

Įvažiavus į kaimą, kai prasideda akmenimis grįstas kelias, važiuoti reikia atsargiai ir labai saugoti mašinos dugną, kad nekabintų, nes kelyje susislėgusios provėžos. Draugės mašinai truputį kabino. Kelio Šilėnai-Mikališkės akmenimis grįstų ruožų pažintiniame take yra likęs ne vienas.

Šilėnai yra labai seni ir saviti, su gatvine rėžine struktūra ir kai kuriomis senomis ir apleistomis, o kai kuriomis ir labai prašmatniomis ir jau modernizuotomis sodybomis. Kaime kabo dvikalbės oficialios gatvių lentelės. Čia kai Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė teigė, kad nuo 2015-ųjų vidurio Vilniuje mero Remigijaus Šimašiaus iniciatyva pakabintos devynios nelietuviškos lentelės prieštarauja įstatymui ir gali kurstyti nesantaiką, ir teismo prašė pripažinti jas neteisėtomis, tai dėl šitų pusiau lenkiškų dabar jau tylu ramu.

Dokumentuose kaimas pirmą kartą minimas 1500 metais, kai didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis patvirtino Vilniaus katedros kapitulai dovanotas žemes. Šilėnai (vieninteliai Neries regioninio parko teritorijoje) yra paskelbti etnokultūriniu draustiniu. Iš šitų kraštų yra kilusios puikiosios Vilniaus verbos.

Ryškiai geltona liaudies architektūros formų medinė Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia tapusi šios vietos simboliu. Pirmiausia apie ją ir apėjome. Bažnyčia pastatyta 1725 metais, taigi šiek tiek senesnė nei Palūšės, nors asmeniškai man Palūšės gražesnė tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Šalia bažnyčios yra senos kapinaitės ir paslaptinga mergėlės skulptūra, paslėpta tarp tujų. 

Netoli nuo bažnyčios yra šaltinis, kuris laikomas turinčiu galių. Sakoma, kad senieji Vilniaus apylinkių gyventojai šaltinį gerbė ir jo vandenį naudojo gydymui ir užkalbėjimui. Vietos gyventojai šiuo vandeniu eidavę praustis Didžiojo Ketvirtadienio rytą, saulei netekėjus, neatsigręždami ir tylėdami. 2007 m. tyrimų rezultatai rodo, kad šaltinio vandens kokybė yra žymiai aukštesnė už geriamajam vandeniui taikomas normas. Pagal tai, kad prie šaltinio pastatyta abrozdėlių ir paliktas indas vandeniui, tai akivaizdu, kad šaltinis gerbiamas ir naudojamas iki šiol.


Kitą šaltinį radome žygiuodamos taku ir pasekusios pagal rodyklę. Šaltinis vadinasi Akis, arba Oko. Jo vandeniu buvo gydomos akys, jis naudotas užkalbėjimams. Užrašytas padavimas, kad kadaise šiame šaltinyje nuskendo jautis, kuris po to išplaukęs Neryje. Kitas padavimas sako, kad šaltinyje nuskendusio jaučio akis vėliau išplaukusi į paviršių. Dėl to šaltinis ir pavadintas „Akimi“. Prieš keletą metų, bebrams pastačius užtvanką, šaltinio vietoje buvo susidaręs toks kaip akis apvalus vandens telkinys, po kurio liko keista vieta, primenanti Juodkrantės kormoranų mišką.


Taip pat šalia kelio įrengtas apžvalgos bokštelis, arba Sviliškių kraštovaizdžio draustinio regykla. Nuo jos turėtų atsiverti puiki Neries slėnio panorama ir netgi turėtų matytis Rykantų bažnyčia ir Stirnių piliakalnis. Regykla šiek tiek apaugusi pušimis, bet piliakalnį tolumoje už jų įžvelgėme. Neįtikėtina, kaip tai šalia, kitoje Neries pusėje. 

Bekalbant neprailgo kelias iki Naujosios Rėvos piliakalnio (kuklus pliusas Piliakalnių metų programoje). Tai vienas gražiausių mano matytų piliakalnių. Išlikusi aikštelė nuo greta esančių aukštumų atskirta 6 m gylio grioviu ir kūgio formos pylimu. Nors laiptais apačion link Neries lipti negalima (savo rizika), bet lipome, nes šlaitu tai slidu, o nenusileisti link Neries nesąmonė. Kažkur turėtų būti senovės gyvenvietės liekanos. Aplinkiniai žmonės pasakoja, kad Naujosios Rėvos kalne yra nuskendusi stačiatikių bažnyčia. Žmonės esą rasdavo ant kalno šlaitų ratu išmintus takus, kiti matydavo tais takais einančias procesijas. Mes girdėjome triukšmingai savo vandenis nešančią Nerį, su trenksmu atsimušančią į tris akmenis, vadinamus Trimis broliais.


Paskui grįžome į kelią ir pasukusios į kairę nužingsniavome iki pat Mikališkių. Pagal žemėlapį susidarė antra tiek atstumo kaip nuo Šilėnų iki piliakalnio. Mintis, kad kažkas negerai, kilo išlodžius visus šunis per sodų bendriją „Kriaušė“. Nors parko žemėlapiai aiškūs ir pasiklysti nėra kur, bet mūsų akys pripratusios prie normalių žemėlapių, nestilizuotų. Ir šiaip ne paslaptis, kad į žemėlapius pasižiūrim tik tada, kai kyla įtarimas, kad jau pasiklydome :)

Nieko, grįžome prie piliakalnio, radome tako tęsinį. Papildomi penki šeši kilometrai leido pajausti, kad patyrėme bent kokį fizinį krūvį.

Kelias nuo Naujosios Rėvos piliakalnio atgal į Šilėnus iš pradžių veda įspūdingais Neries šlaitais, kerta Naujosios Rėvos kaimą su keistu upeliuku ir praeina šalia orchidėjų pelkės. Joje auga 4 skirtingų rūšių retos lietuviškosios orchidėjos, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą: raudonoji, dėmėtoji, plačialapė ir gelsvoji gegūnės. Tiesa, jos žydės tik nuo birželio iki liepos vidurio. Dabar žydi žibuoklės, viena kita plukė ir žalčialunkis.Pasinaudojau informacija iš: Vilnijos vartai
Kovo 11-ąją į Vilnių atvažiavo sesė. Prieš tai tradiciškai jos paklausiau, ką norėtų pamatyti apie Vilnių, kad būtų galima susisukti per kelias valandas. Ji norėjo dar kartą aplankyti Pūčkorių atodangą, kurią aš buvau mačiusi tik iš toli.

Taip jau būna, kad kuo arčiau, tuo labiau atrodo, kad pamatysi bet kada, o bet kada yra be galo tąsi laiko kategorija.

Apėjus taku visus penkis ar daugiau kilometrų norisi papildyti oficialią informaciją tokiems pat žaliems kaip aš, kurie pagaliau randa Pūčkorių takui daugiau laiko ir dėmesio nei keli žingsniai nuo Belmonto malūno iki pono Nausėdos namų. Pavyzdžiui, aš nepagalvojau, kad tako plane pažymėta Pūčkorių atodanga reiškia ne ką kita, o grožėjimąsi ja užvertus galvą iš anapus upės ir pavydėjimą stovintiems viršuje. Todėl, važiuojant iš Vilniaus, pirmiausia patartina sustoti ties S. Batoro gatve ir iki valios atsižiūrėti į Vilnios vingį, patrankų liejyklos griuvėsius ir jau minėtą G. Nausėdos namą, kurie tarpusavyje sudaro įdomų stilistinį derinį.

Apžvalgos aikštelė puikia įrengta ir, sprendžiant pagal pandusų kiekius, draugiška neįgaliesiems ir tėvams su kūdikiais. Karštas vynas 2 eurai, šviečia kaina kavinės-kiosko lange. Šiaip nekreipčiau dėmesio, bet mes į aikštelę viršuje atvažiavome jau gerokai sužvarbę, todėl akys nori nenori krypsta į būdvardį karštas ir kainą, kuri man būtų ok Rygos kalėdinėje mugėje, bet visai ne ok miške prie Vilniaus.


Pradėjome žygį vienoje iš aikštelių netoli nuo patrankų liejyklos griuvėsių. Norėjome sustoti ties Pūčkorių piliakalniu, bet toje aikštelėje nebuvo vietos.

Pirmiausia mes su sese apdairiai persiavėme batus. Kadangi ėjome su mano dukra ir brolio šeimyna, taigi penki suaugusieji su dviem mažais vaikais ir vežimėliu, judėjome gana lėtai, neskubėdami, pasimėgaudami, paskaitydami informacines lentas.

Vasarą gal būtų kitaip, bet tokiu oru matėsi po žiemos užsilikusios šiukšlės, o gal bendrą netvarkingumo jausmą stiprino išmindžiotas purvas, nes žmonių pirmoje tako pusėje iki miško buvo labai daug.

Akys iš karto krypsta į puošnų namą prie Pūčkorių gatvės. Prileidau sau blogą mintį, kad va vienas pasistatė stiklinį akvariumą, kiti patrankų liejyklos likučius privedė iki kolchozinio tvarto būklės, o trečias susirentė medinę vilaitę ala XIX amžius ir visa šita eklektika telpa maždaug viename kvadratiniame kilometre. Tik vėliau sužinojau, kad klydau. Puošnusis namas mūriniais pamatais su angelu kieme yra pats tikriausias Pūčkorių palivarko sodybos ponų namas, kurį, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, susigrąžino ir dailiai restauravo buvusių savininkų palikuonys.Tako atkarpa nuo seno gražaus obelų sodo iki Belmonto malūno nuvaikščiota ne vieną kartą per įvairių renginių pertraukas. Į Belmonto kompleksą kitapus upės šį kartą neužsukome, nes ten dar daugiau kartų būta. Iš aukštai anapus Vilnios, kuri neišsitenka savo vagoje ir kėsinasi išplauti taką, į jos krioklį pasižvalgyti įdomiau. Aukščiau miške takas priartėja prie geležinkelio linijos, kuria mums beeinant pravažiavo du traukiniai. Nusileidę į seną gražų ūksmingą mišką žmonių jau beveik nesutikome. Visas miškas tarpsta žibuoklių lapais.


Pūčkorių piliakalnis po pietų buvo ištuštėjęs. Geri žmonės paliko jį papuoštą trispalvėmis, su kuriomis visi iš eilės nusifotografavome socialiniams tinklams ir palikome, kur radę. Užsidėjau pliusiuką Piliakalnių metų proga. Saulės laikrodis tokiu oru ir metų laiku atrodo kiek graudžiai, bet užtat Vilnia pasididžiuodama neša vienos iš gražiausių Lietuvos upių karūną.

Papildymas: Aurimas per Facebook užvedė ant teisingo kelio, kad, pažintiniu taku pradėjus eiti ten, kur rodo oficialus žemėlapis, o ne įpročiai, google maps ir pagrindinės tako rodyklės, t.y. nuo Pūčkorių atodangos viršaus, tai galima tiesiai nuo atodangos nusileisti prie upės, pakeliui aplankant tarpukario laikų bunkeriuką ir mielą tiltelį per upę, o atstumas iki tako žiedo yra vos apie 500 metrų. 
Vieną vakarą važiuodama namo kaip paprastai klausiausi LRT Opus radijo ir įsiterpiau į laidą be pradžios ir pabaigos, t.y. kalbėjosi nežinau kas ir iš esmės nepagavau konteksto, nes laida buvo ilga, o aš važiavau tik nuo Karoliniškių iki Lazdynų. Eteryje grojo dainą, o vėliau pokalbyje išsiryškinau ir grupės, kuri ją groja (grojo), pavadinimą. Shazam'as tokių neatpažįsta. Sudomino, todėl stengiausi kiemais važiuoti kuo lėčiau. „Bitės“. Vėliau dukra sakė, kad apie „Bites“ girdėjo per istorijos pamoką.
 
Internetuose rasta nuotrauka - 1970 metų.


„Bitės“ grojo Vilniuje nuo 1966 iki 1979 metų. Tai buvo merginų kolektyvas, kurį Vilniaus profsąjungų kultūros rūmuose įkūrė Jūratė Dineikaitė, vadinama Lietuvos roko močiute arba lietuviškąja Suzi Quatro. Oficialus grupės pavadinimas tuomet buvo Vilniaus profsąjungų kultūros rūmų merginų vokalinis instrumentinis ansamblis. Česlava Vaišnytė – saksofonas; Agnė Šimkutė – solo gitara; Jūratė Dineikaitė – bosinė gitara, smuikas; Aušra Juknevičiūtė – mušamieji; Irina Andrejeva – vokalas. 1972 metais „Bitės“ buvo pakviestos groti Vilniaus „Erfurto“ restorane Lazdynuose ir grojo iki pabaigos.

Youtube galima rasti keletą dainų, tiesa, nedaug ir įrašų kokybė ne itin gera. Meluočiau sakydama, kad visos dainos man patinka, bet per radiją grotą „Oi tu, rūta“ youtube sukau ir suksiu.


1979 metais į „Erfurtą“ atklydo agentūros AP žurnalistai iš JAV. Apie „Bites“ parašė Vakarų Vokietijos spauda ir „The New York Times“. Merginos buvo pakviestos į JAV, kas negalėjo patikti valdžiai ir KGB ir tai nulėmė grupės baigtį. Žinoma, niekur jos neišvažiavo, bet apie tai Jūratė Dineikaitė kalba be dramos.

Nors Gariūnų piliakalnis pareikalavo netikėtai daug fizinių jėgų, mudvi su drauge nutarėme galutinai prisibaigti Neries regioniniame parke, o tiksliau Karmazinų pažintiniame take, kuriame iki šiol nebuvau lankiusis. Nurodomas tako ilgis - 6 kilometrai, greičiausiai tiek ir yra.


Neries regioninis parkas dar miega žiemos miegu, vaikščiotojų tik vienas kitas. Ledu apsitraukęs, vietomis apsemtas takas viliojo pačiuožinėti ir baudėsi įmurkdyti iki čiurnų. Šįkart tik trumpam sustojome ties Karmazinų pilkapiais, nuo kurių ranka pasiekiama iš ledų jau išsivadavusi Neris, trumpam stabtelėjome prie Pirmojo pasaulinio karo apkasų. Medžiai upės link nusvirę kaip Kuršių nerijoje. Spėliojome, ar dėl vėjo, ar kad dirvožemis nedėkingas, bet šis klausimas taip ir liko neatsakytas.


Velniakampio skardį vietiniai žmonės vadina Łysa Góra. Ant jo anksčiau nebuvo medžių, o ir dabar augantieji šaknimis kabinasi į kiekvieną galimybę nenugarmėti velniop su visu taku.

Nuo apžvalgos aikštelių atsiveria dalis Didžiosios Velniakampio kilpos. Pasak liaudies kūrybos, čia puotas keldavo velniai ir raganos, bet dabar raganoms rekomenduočiau kitą vietą vakaruškai - kertinę miško buveinę (taip išmoningai vadinamas miško plotas, nepažeistas žmonių veiklos, kuriame yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų buveinių specializuotųjų rūšių), kuri labiausiai šitame take primena velnių raistą.


Vieškelis kelionės pabaigoje vis dėlto yra be ryšio. Kurį kartą būtų gerai maršrutą išmėginti prieš srovę. Ne upės, žmonių.
Pirmą kartą į navigacijos paieškų laukelį vedžiau ne adresą, o koordinates. Privažiavusios su drauge dar ir dar kartą tikrinome, ar tikrai tai yra ta vieta. Nesuprantu, kaip istorikai piliakalnius randa va taip va, tiesiog išeina pasivaikščioti į mišką ir štai prašom - piliakalnis. Jeigu ne Darius, kurį metų pabaigoje tikiuosi pasveikinti įveikus piliakalnių iššūkį, t.y. aplankius visus beveik tūkstantį, ir jo rekomendacija aplankyti šitą netolimą, mažai žinomą ir nenutryptą piliakalnį, man pačiai tikrai nebūtų šovę galvon jo ieškoti. Buvau apie jį girdėjusi, bet daugybę kartų važiavau Titnago gatve ir niekad nepagalvojau, kad miškas gatvės kitoje pusėje, kur upė kiek nutolsta, ir yra Gariūnų piliakalnis.Kalno šlaitas nuo Titnago gatvės labai status. Kildamos ir leisdamosi su drauge nuolat rizikavome nusiristi į apačią arba išsisukti kojas. Laikytis nėra už ko, daug medžių yra beviltiški puvėkai.

Gariūnų piliakalnis buvo atrastas tik prieš nepilnus trejus metus. Didžioji dalis informacijos - tai žiniasklaidoje ištiražuotas pranešimas apie Gariūnų piliakalnio įtraukimą į Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą, kuriame piliakalnio atradėjas, Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas V. Vaitkevičius cituojamas, kad Gariūnų piliakalnio įtvirtinimai ir geografinė padėtis primena už 3,5 kilometrų nuo jo į šiaurės vakarus plytintį Neravų piliakalnį. Gariūnų piliakalnis yra įrengtas 80 metrų virš Neries iškylančios stačiašlaitės aukštumos pakraštyje. Piliakalnio aikštelę nuo likusios aukštumos dalies saugo suplokštėjęs gynybinis pylimas ir griovys. Archeologas spėja, kad toje vietoje buvo įtvirtinta gyvenvietė, galbūt gynybinė vieta, nuo kurios buvo stebima Neries upė.Gražu, ar ne? Senoliai protėviai turėjo neprastą skonį. Nežinau, kada (ar) tai įvyks, bet kai (jei) kalnas bus išvalytas ir įrengti laiptai, jis neatsigins lankytojų.

Dar viena šviesi vieta pabėgti nuo miesto šurmulio, granitinių šaligatvių ir pagundos šeštadienį strigti prekybos centre. Trakų Vokė kartu yra ir pats tikriausias Vilnius, ir užmiestis, pro kurio antro aukšto langus galima įžiūrėti miesto kaminus. Dažną šeštadienį dvare organizuojamos atviros ekskursijos visiems norintiems už simbolinį trijų eurų žmogui mokestį.

Trakų Vokėje esu lankiusis prieš daugiau kaip dešimtį metų, kai rūmuose šeimininkavo Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Dabar čia tvarkosi viešoji įstaiga, siekianti prikelti Trakų Vokės dvarą iš tikrųjų. Filmuotojai ir fotosesijos, beje, dvarą mėgsta ir tokį, koks yra dabar. Pastarąjį kartą jame buvo filmuojamas BBC šešių serijų televizijos filmas „Karas ir taika“. O Trakų Vokės atsigavimo viltis - ES struktūrinių fondų pinigai.

Privažiavus nuo Vilniaus, pirmiausia į akis krenta išraiškingi raudoni neogotikiniai vartai. Šalia rūmų vis dar riogso sovietinio stiliaus pastatas vaiduoklis išdaužytais langais.


Dvaro istorija ilga, bet tai, kas susiję su dabartiniais rūmais, prasidėjo XIX amžiaus viduryje, kai Trakų Vokę nupirko Tiškevičių šeima, padovanojusi dvarui nelabai ilgą klestėjimo laiką. Ekskursijos metu mūsų mažą grupę (vienu metu manėme, kad būsime tik trise, bet vėluodami prisijungė dar keli žmonės) vedžiojusi darbuotoja pasakojo, kad Trakų Vokės dvare yra išlikę net 16 autentiškų pastatų - arklidės su pasagų formos ornamentu - vienos didžiausių arklidžių Lietuvoje, vandens bokštas su musulmoniško stiliaus "kepure" kaip pagarbos ženklas dvare dirbusiems ir labai gerbtiems totoriams (pasakojama, kad bokšto pirmame aukšte iki Antrojo pasaulinio karo vyko musulmonų religinės apeigos), tvartas, varteliai į Leipalingį, kurie mena dar ankstesnių savininkų Sapiegų laikus, jau minėti raudoni vartai link Vilniaus, virtuvė, kumetynas, koplyčia, sargo namelis ir t.t. Taigi teoriškai dvaro sodyba neišdarkyta, bet praktiškai privatizacijos procese įgijo daug šeimininkų ir tai labai apsunkina tvarkymąsi ir tvarką.


Rūmai, palyginti su kitais Tiškevičių dvarais kaimyniniuose Lentvaryje ir Užutrakyje, buvo tikri šeimos namai su gera aura. Šiame dvare nesivaidena. Tiesa, itališkas stilius su aukštomis lubomis, didžiuliais langais nepritaikytas Lietuvos klimatui. Nuo centrinės salės į abi puses eina dar po dvi sales - po mažą ir didesnę, vyrų ir moterų, į kurias po pokylio išsiskirstydavo svečiai ir viešnios - griežtai pagal etiketą. O pagrindinė šokių salė buvusi nepaprastai puošni. Priešais - oranžerija su egzotiškais augalais, irgi buvusi, kurioje, vasarą augalus išnešus į pievą, ponios gerdavo arbatą ir fotografuodavosi. Grindys originalios, XIX amžiaus pabaigos.


Pastarąjį kartą rimta rekonstrucija Trakų Vokės dvaro rūmuose buvo atlikta 1970 metais. Tuomet sovietiniu papročiu pridaryta daug pertvarų, perdangų ir kamurkių, todėl rūmų atkūrėjų laukia ilgas darbas rasti, kurios sienos yra tikros. Tuo metu pagaminti ir šviestuvai, mano akiai tai akivaizdi brežnevinio stiliaus pretenzijų į senovę išraiška. Aišku, gražiau nei „Iljičiaus lemputės“, bet netikra. Tuo metu buvo atrastos ir nuostabios lubos vyriškoje pusėje, kurias karo metais, patys to neįtardami, patikimai paslėpė dvare apsistoję olandų nacių kariai, šilumos taupymo sumetimais po senosiomis pakabindami naujas, žemesnes lubas. Sovietmečiu lubų grožių tai tikrai nebūtų likę.

Vienoje iš moterų pusės salių lubas puošiantys mėnulis ir žvaigždė atsikartoja Tiškevičių Leliwa herbe. Žvaigždė, žinoma, turėtų būti šešiakampė. Penkiakampe tapo per sovietmečiu atliktą rekonstrukciją.


Tiškevičių vyrai anksti mirdavo, moterys anksti likdavo našlės. Sako, buvo labai dievobaimingos, galbūt malda padėdavo atlaikyti likimo iššūkius. Tarpukaryje moterys su vaikais jau naudojosi tik moterų puse, o vyriškoji buvo užkonservuota. Grafienė viename laiške rašiusi neturinti nei jėgų, nei pinigų dvarą išlaikyti. Teisybės dėlei reikia pridurti, kad tų dvarų jie turėjo ne vieną. Paskutinis Trakų Vokėje gyvenęs Tiškevičių giminės atstovas grafas Jonas Mykolas Tiškevičius, sulaukęs vos 43-ejų, 1939 metais žuvo Lenkijoje per aviakatastrofą. Jis palaidotas šalia koplyčios, kuri yra greta raudonųjų vartų ir prie kurios nuėjome po ekskursijos. Grafienė Ona Radvilaitė-Tiškevičienė tais pačiais metais, vokiečiams okupavus Lenkiją, tolyn nuo karo išvažiavo į Europą. Ji mirė 1983 metais Jungtinėje Karalystėje. Emigracijoje prižiūrėjo žirgus.


Trakų Vokės dvare galima pamatyti ne vieno stiliaus apraiškų. Per aštuoniasdešimt gyvavimo metų dvaras nuolat keitėsi, ypač nuo 1918-ųjų. Sovietmečiu kentėjo, bet, palyginti su daugeliu kitų dvarų, niekada nebuvo apleistas, jame niekad nebuvo internato, kolchozo kontoros ir pan. Čia dirbo mokslininkai, kurie gerbė paveldą, pavyzdžiui, salės buvo išlaikytos kaip reprezentacinės erdvės. Tiesa, antrame aukšte, kur Tiškevičių laikais gyveno vaikai, guvernantės bei apsistodavo svečiai, nebėra nieko autentiška. Galėtų atsiverti puikus vaizdas į Vilnių, tik kad Vilnius toje pusėje pernelyg industrinis. Sako, per korporatyvinius balius vis atsiranda norinčių pasivaikščioti stogais. Taip pat dvare galima aplankyti didžiulį rūsį, kuriame eksponuojamos įdomios parodos, bei pamatyti išlikusį tunelį. Ekskursijoje gerai turėti prožektorių.

Apie būsimas ekskursijas bei kitus renginius Trakų Vokės dvare lengviausia sužinoti dvaro Facebook paskyroje. Rekomenduoju.
Įsigeidžiau nunuodyti vienuolį. Tikiu, jog kaip tik tokios mintys pagimdo romanus, o visa kita tėra pakeliui atsirandantis prielipas. Pirma turi būti mintis. Jau vėliau radau sąsiuvinį, datuotą 1975-aisiais, kuriame buvau surašęs kažkokio neapibrėžto vienuolyno vienuolius. Tik tiek.
Rytoj sukanka metai nuo dienos, kai Anapus iškeliavo Umberto Eco, italų rašytojas, semiotikas, medievistas, literatūros kritikas ir vienas didžiausių pasaulio intelektualų. „Rožės vardas“ buvo pirmasis jo romanas ir pirmoji mano pažintis su rašytoju. Vėloka, bet, kaip sakoma, viskam savas laikas.

Prieš atsiversdama knygą buvau skaičiusi tik anotaciją ir turėjau keletą draugų atsiliepimų. Taigi, galima sakyti, skaičiau be išankstinių nuostatų, išskyrus žinojimą, kad skaitau šedevrą ir tai nebus lengvas pasivaikščiojimas. Lygiagrečiai teko pasigilinti į to laiko aktualijas, asmenybes bei įvykius, kuriuos asmenybės įrašė į istoriją, nuožmiai kovodamos dėl valdžios ir įtakos. Jonas XXII, beje, ne tik nesutarė su pranciškonais dėl Jėzaus neturto, bet ir susirašinėjo su mūsų Gediminu dėl Lietuvos krikšto, siuntė bulę ir legatus, bet Gediminas atsisakė krikštytis; Jono vardas buvo populiariausias iš visų, kuriuos rinkosi popiežiai per visą istoriją, bet po šito Jono kitas popiežius Jono - taigi XXIII - vardą pasirinko tik 1958 metais. 
Romano veiksmas vyksta 1327 metais Šiaurės Italijos kalnuose stūksančiame vienuolyne. Prisidengęs detektyvine fabula, U. Eco įtraukia skaitytoją į filosofines diskusijas, teologinius debatus, į sudėtingą XIV amžiaus gyvenimą su realiais ir išgalvotais veikėjais. Šios knygos skaitymo būdų yra tiek pat kiek skaitytojų; ją galėtume vadinti moderniu „atsakymynu“ į viduramžių klausimus. U. Eco čia panašus į raganių, ilgu aristoteliškosios tradicijos samčiu maišantį viduramžius savo postmodernistiniame katile, o skaitytojai kviečiami žavėtis, stebėtis, linksmintis ir šiurpti vienu metu.
Istoriją senų metraščių stiliumi pasakoja Adsas, senas vienuolis vokietis, artėdamas prie nuodėmingo gyvenimo saulėlydžio, apie įvykius, nutikusius jaunystėje, kai tėvo valia jis, ramaus Melko benediktinų vienuolyno novicijus, tampa raštininku ir mokiniu, pagal mus, lyg ir praktikantu, vienuolio pranciškono, mokslo vyro Viljamo iš Baskervilio, ir kartu su juo atkeliauja į turtingiausią krikščioniškojo pasaulio biblioteką turinį kalnų vienuolyną su diplomatine misija bei randa čia prasidėjusią velniavą. Nors Umberto Eco postilėje knygos pabaigoje tvirtina kitaip, bet, manau, truputį koketuoja. Detektyvas čia, manau, ne svarbiausia dalis, o labiau pretekstas čiupti skaitytoją ir panardinti į žaidimą pagal savo taisykles.

Nemeluosiu, iš pradžių visai nesinorėjo gilintis į nesibaigiančias filosofines diskusijas, lydimas ilgų lotyniškų tekstų, tiksliau, į jų vertimus smulkiu šriftu, ilgus aprašymus, iš kurių ko vertas vien tik penkių puslapių bažnyčios interjeras. Bet paskui kažkaip pavyko įveikti šitą slenkstį ir pradėti mėgautis romano pasakojimo ritmika, skaičiais ir labirintais. Antrą kartą neabejotinai žaisčiau nebe viena, o apsiginklavusi špargalke, tai yra darbais rimtų kritikų, lukštenusių Eco šifrus. Nes paranojiškai atrodo, kad nė vienas romano žodis nėra parašytas šiaip sau, tik reikia mokėti perskaityti.

„Rožės vardą“ knieti pavadinti viduramžių vadovėliu, nors autorius toje pačioje postilėje rašo, kad jeigu būtų norėjęs rašyti vadovėlį, tai būtų rašęs apie XIII ar net XII amžių, kurie jam artimesni už keturioliktąjį. Bet romano pasaulyje turėjo atsirasti dalykai, kuriais gyveno realiai aprašomu metu gyvenę žmonės (inkvizitorius Bernardas Gi, brolis Hubertinas Kazalietis, kardinolas Bertranas iš Podžeto, pranciškonų generolas Mykolas Čezenietis) ir apie kuriuos turėjo kalbėti išgalvotieji personažai.

Pagrindinis romano veikėjas Viljamas iš Baskervilio yra fikcija. Autorius, grįsdamas vėlyvųjų viduramžių pasirinkimą, rašo, kad romanui reikėjo seklio, nepaprastai pastabaus ir ypač juslaus ženklų interpretatoriaus. Tokias savybes galėjo rasti tik tarp pranciškonų po Rogerio Bacono. Viljamas yra šio mokinys, o vardą ir kai kuriuos biografijos faktus paskolino Williamas iš Ockhamo - pranciškonų vienuolis filosofas, kurį filosofijos istorijoje labiausiai išgarsino fundamentalus trijų dalių logikos veikalas „Visos logikos sąvadas“. Pastaroji istorinė asmenybė irgi šmėsteli romane. Sykis jau žaidžiame detektyvą, tai įsipina ir nuoroda į vieną garsiausių pasaulyje Arthuro Conano Doyle'o detektyvinių istorijų.

Šiame nuostabiame žaidime yra ir lietuviškas pėdsakas. Mistiniu Algirdo Kluniečio (Algirdas de Cluny), Doctor Quadratus, personažu Umberto Eco referuoja į pasaulyje bene garsiausią lietuvį semiotiką, kalbininką, mitologą, eseistą Algirdą Julių Greimą.

Veiksmas vyksta išgalvotame šiaurės Italijos benediktinų vienuolyne. Pasak interneto, vienuolyno  vaizdus Umberto Eco įkvėpė švento Mykolo vienuolynas Susos slėnyje Pjemonte, Šiaurės Italijoje.

Žudiko, kuriam Viljamas romano pabaigoje ištars Tu esi velnias, vardą ėmiau nujausti gana anksti. Ne banalūs žemiški motyvai suka Umberto Eco detektyvo fabulą, todėl ir žudikas turi būti atitinkamas. Lygus Viljamui ir jo antipodas. Knygos pavadinimo Umberto Eco irgi neslepia beveik nuo pat romano pradžios. Tačiau vardan ko? Atsakymą sunkiai įmanoma suvokti XXI amžiaus skaitytojui, jeigu net amžininko lūpomis skamba kaip beprotybė.
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
Mūsų protėviai nestatė mūrinių pilių. Gal nematė reikalo, turėjo svarbesnių reikalų, o gal nemokėjo ir nenorėjo mokytis visokių krikščioniško pasaulio išmislų. Ainiams paliko tik daug liūdnų, vienišų piliakalnių. Pagal jų tankumą pirmaujame Europoje. Nurodomas skaičius svyruoja tarp 900 ir 1000 ir nežinia, kiek iki šiol yra brūzgynais apaugusių ir neatrastų. 

2017-uosius Seimas yra paskelbęs Piliakalnių metais. Elė iš mano skaitomo Kūtvėlos kelionių ir klajonių blogo įkvėpė mane ta proga susiskaičiuoti iki šiol aplankytus ir pažadėti sau šiais metais, kad jau tokia proga, piliakalniams skirti daugiau dėmesio, paieškoti mažiau nulaipiotų, nesuturistintų, bet kad būtų su cinkeliu. 

Vilniaus pilių rezervato, Maišiagalos ir Šatrijos - mano mylimiausi piliakalniai. Iš viso, pasirodo, esu aplankiusi tik 20 su viršum. 

Vilniaus pilių rezervato kalvos, kalnai ir piliakalniai


Ne visi Vilniaus kalnai yra piliakalniai, bet man gražu, kad Vilnius lygiai kaip ir Roma, Amanas, Lisabona - miestas ant 7 kalvų. Aukštutinė pilis, Trijų kryžių kalnas (kadaise vadintas Plikuoju, jo viršuje XIV a. stovėjo Kreivoji pilis, sudeginta per Vytauto ir Jogailos tarpusavio kovas 1390 metais, 1916 m. pagal architekto A. Vivulskio projektą buvo pastatyti betoniniai kryžiai, nors trys kryžiai kankiniams pranciškonų vienuoliams, kuriuos 1369 metais nužudė Vilniaus pagonys, čia buvo statomi nuo senų laikų), Bekešo kalnas (savo vardą gavęs nuo kalne palaidoto vengrų karvedžio Kasparo Bekešo, deja, dalis kalno su kapu per kažkurį šlaito slinkimą XIX amžiuje įvirto į Vilnią), Stalo kalnas, Altanos kalnas (kuriame, manoma, nuo 1655 metų rusų tvano buvusi (tebesanti?) masinė laidojimo vieta), Gedimino kapo kalnas (pagal legendą, ant šio kalno buvo palaidotas Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas) ir Piliakalnio kalnas, kuris yra kiek tolėliau link Užupio ir jo reikia truputį paieškoti. Gaila, kad Vilniaus kalnai vasarą būna apžėlę lapuočiais ir miestas nuo jų nebūtinai matosi. 

Šatrija (Pašatrijos piliakalnis)


„Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių / Jei pro Luokę kada bekeliausi, / Nepamiršk sustabdyti arklių / Ir ten kalną užlipti aukščiausį“. Tai Maironis.
Iš papėdės vertinant įspūdingą santykinį Šatrijos aukštį (sesės geografijos pamokos nenueina perniek) sunku patikėti, kad ji net 65,84 metro žemiau jūros lygio nei Aukštojas, ant kurio lankėmės prieš savaitę. Nuo Šatrijos turėtų matytis Medvėgalis ir Telšių katedros bokštai. Matyt, nemokėjau pastebėti. Iš įrašo Milkantai kaip iš Silva Rerum ir Žemaitijos širdis.

Maišiagalos piliakalnis


Algirdas mirė Maišiagaloje 1377 metais, likus dešimčiai metų iki jo sūnus Jogaila pakrikštijo Lietuvą. Neseniai archeologui Vykintui Vaitkevičiui pavyko patikslinti vietą, kurioje Algirdas buvo iškilmingai sudegintas pagal pagoniškus papročius. Daugiau galima čia pasiskaityti ir taip pat čia įdomus straipsnis iš Delfi.lt. XV amžiaus lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas rašė, kad Gedimino sūnus Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karaliaus Vladislovo tėvas, pagoniškoj klaidatikystėje likimo užkluptas žuvo Kukovaičio miške, netoli Maišiagalos pilies ir gyvenvietės, buvo sudegintas kartu su puikiausiu žirgu, uždengtu perlais ir brangakmeniais atausta gūnia, apvilktas aukso apvadais žėrinčiu purpuriniu drabužiu, paauksuotu sidabro diržu perjuostu apsiaustu.
Maišiagaloje mašiną palikome prie bažnyčios, o nuo kalno nusileidus iškart ir nuoroda. Ten pats miestelio pakraštys. Išraiškingas toks piliakalnis, prie tvenkinio, vasarą turbūt labai gražu. Paminklas Algirdui iš kitos pusės nei mediniai laiptai į viršų. Kad kompozicija sudėliota iš lauko akmenų, žiūrėjau į visą šitą reikalą skeptiškai, bet... Visai nieko, gal taip ir turi atrodyti paminklas didžiam kariui? Iš įrašo Kur mirė, buvo sudegintas ir palaidotas didysis kunigaikštis Algirdas.

Ginučių piliakalnis. Du piliakalniai vienas šalia kito. Anksčiau man nepatiko, kad tankiai apaugęs mišku, bet dabar viskas sutvarkyta, o vieta nacionaliniame parke tarp Linkmeno ir Ūkojo ežerų be galo dėkinga apžvalgai. Netoliese ir mano mylimas Ladakalnis. Ginučių piliakalnyje iki pat 1433 metų vasario stovėjo Linkmenų pilis, sunaikinta Livonijos ordino puolimo metu. Toks tad medinių pilių likimas. 1934 metais ant Ginučių piliakalnio prezidentas A. Smetona savo 60-mečio proga, Kirdeikių parapijos klebono Juozo Breivos, kuris buvo prezidento klasiokas, rūpesčiu, pasodino ąžuoliuką. O gal ir ne pats prezidentas, nes tarpukariu tai buvo Lietuvos ir Lenkijos pasienis, todėl dalyvauti pačiam galėjo būti nesaugu. Ne taip ir svarbu. Sovietai pokariu ąžuolą nukirto. 

Bradeliškių piliakalnis ir Buivydų piliakalnis. Vienas šalia kito stūksantys du galingi Vilniaus sargai. Kartu sudarė dalį Kernavės ir Vilniaus gynybinės sistemos. Keliaujant Dūkštos pažintiniu taku jie yra viena įspūdingesnių, bet toli gražu ne vienintelė atrakcija. 

Seredžiaus piliakalnis (Palemono kalnas). Po to sustojome Seredžiuje ir lipome į didįjį piliakalnį, kuris dar vadinamas Palemono kalnu. Ant kalno nuo 1293 iki 1363 metų stovėjo Pieštvės pilis - tai istorinis faktas, o kokie 200 medinių laiptelių netgi labai tikri ir kitą dieną ojojoj kaip primena apie save.
Ar teko girdėti istoriją, kaip prieš kelis dešimtmečius žmonės nuo Seredžiaus leidosi motociklu?
Seredžiuje Nemunas, nors ir tolokai nuo kelio, gražiai su juo lygiuojasi. Iš įrašo Panemunės nestandartas.

Veliuonos piliakalnis. Irgi vadinamas Gedimino kapu pagal senovinę romantišką versiją, kad Gediminas žuvo prie Veliuonos. O koks bevardis kunigaikštis tenais iš tiesų žuvo ar net buvo palaidotas, vargu ar kada sužinosime.
Matyt, ne be reikalo senovės lietuviai supylė Panemunėje tiek aukštų piliakalnių. Nuo jų vaizdas gražesnis. Iš įrašo Panemunės nestandartas, kuriame yra daugiau apie Veliuoną, išskyrus patį piliakalnį. :)
  
Kernavės piliakalniai. O kas ant jų nebuvęs?

Piliakalnių piliakalnis. Rasos ir Aistės upelių sankryžoje įsikūręs Piliakalnių Piliakalnis.
Tikėjausi daug daugiau. Keli kilometrai žiauriu žvyrkeliu, nuo kurio kaukšėjo dantys ir kruvinom ašarom raudojo mašinos važiuoklė ir dėl kurio ir pats piliakalnis nedžiugino. Laiptai įrengti iš kitos pusės, matyt, kad turistai nerastų ir nenulaužytų. Tiesa, patrūniję, o upeliai užžėlę medžiais. Tai ir nelipome. Iš įrašo 1988 ruduo buvo seniai.

Mažulonių piliakalnis. Nesunkiai pasiekiamas, visaip kaip sutvarkytas. Šlaite vasarą gausiai sirpsta  žemuogės. Reikėtų kada sugrįžti. 

Merkinės piliakalnis. Merkinėje buvau trumpai, atmintyje liko tik ilgas lipimas ir gražūs vaizdai. Irgi reikėtų grįžti lankantis vėlesniame Merkinės mieste.

Medvėgalis. Lankiausi 2010 metais, tuo pačiu važiavimu kaip į Kražius ir Varnius. Gaila, kad Žemaitijoje net didesni keliai neasfaltuoti. 

Punios piliakalnis. Senokai jau buvau. Piliakalnis garsus legenda apie kunigaikštį Margirį ir Pilėnus, kurie realiau buvo visai ne Punioje, o gerokai Žemaitijoje.  

Vėlionių piliakalnis. Vaikystė. Paskutinį kartą lankiausi penktoje ar šeštoje klasėje. Prieš porą metų rasti nebepavyko, nors yra tik už pusės kilometro nuo Mažulonių. Instrukcija taip kaip iš Browno knygų :): pasiekiamas iš kelio Urviniškė – Senasis Daugėliškis Vėlionyse pasukus į kairę šiaurės vakarų kryptimi į kaimą, už 100 m – į kairę pietvakarių kryptimi lauko keliuku pavažiavus iki sodybos – iš viso 450 m, toliau paėjus 100 m į vakarus nuo sodybos, per pušelėmis apsodinto lauko kampą aukštumoje – yra miško pakraštyje. 

Birštono piliakalnis, arba Vytauto kalnas. Garsėja fotogeniškais vaizdais į Nemuno vingį. 

Stirnių piliakalnis. Saulė jau buvo beveik nusileidusi, bet dar užlipome ant Stirnių piliakalnio. Žiūrint į įspūdingas formas sunku patikėti, kad piliakalnį viso labo tik prieš 20 metų „surado“ profesorius Ričardas Kazlauskas, ilsėdamasis toje dabar apleistoje „Aušveitos“ sanatorijoje.  Iš įrašo Saidės takai.

Jurgaičių piliakalnis, arba Kryžių kalnas. Daily Telegraph išreitingavo kaip vieną šiurpiausių pasaulyje vietų. Pagal vieną versiją, Kryžių kalnas ant Jurgaičių piliakalnio atsirado po 1831 metų sukilimo, kuomet žmonės nešė kryžius, kad pagerbtų žuvusiuosius, pagal kitą - dėkojant Dievui už sugrąžintą sveikatą arba prašant sveikatos. Sovietmečiu kryžiai buvo naikinami, bet žmonės statė jų dar daugiau, stato ir dabar, reikia ar nereikia, iš širdies ir tikėjimo ar dėl mados.   

Senųjų Trakų piliakalnis. Ta pati senoji Trakų piliavietė, ant kurios stovi Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia, senesnis vienuolyno pastatas ir kitokių trobesių.

Kuriu naują blogo temą, skirtą Piliakalnių metams. O koks piliakalnis labiausiai prie širdies jums?

Štai ir baigėsi. Seniai taip besimėgavau, besigraudinau, beašarojau ir bepykau kaip skaitydama paskutinius Silva Rerum IV puslapius. Užrašiau kelis sakinius be citatų - nes per ilgos ir, be to, labai sunku išrinkti. 

Aštuoniolikto amžiaus antra pusė, Baroko ir Apšvietos epochų lūžio taškas, kai senoji tvarka griūva, naujoji lygina luomus ir industrišku būdu kapoja galvas, klasikinių proporcijų formoms aukojama barokinė Katedra su altorėliais, antkapiais ir visais prisiminimais, Abiejų Tautų Respubliką dalinasi kaimynai, poetas kunigas Kristijonas Donelaitis lietuviškai rašo poemą, o dvarininkas kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis savo valdose Merkinėje kuria utopiją. Apie du pastaruosius Kristina Sabaliauskaitė tai tikrai nerašo, čia aš šiaip į temą, nes skaitydama mėgstu pasižvalgyti į kontekstą, o jis reikalauja kitokio pagrindinio veikėjo nei Jonas Izidorius, Petras Antanas ar net Tadeušas, kurie, vos gimę, vienaip ar kitaip buvo ruošiami mokėti kainą už savo žemę, turtą ir privilegijas. Tokio, kuris savo darbais ir gyvenimo vingiais įkūnytų Apšvietos idėjas. Pranciškus Ksaveras iš Milkantų Norvaiša idealiai šitam vaidmeniui tinka. Vienas garsiausių to meto matematikų, Vilniaus universiteto profesorius, filosofas, masonas. Kunigas, jėzuitas, vidujai išsilaisvinęs iš griežtų luomo taisyklių, pasaulio pilietis, vadinantis save lietuviu. Ir nuo jaunystės iki dienų galo svarstantis, kaip reikėtų versti žodį aimer - į „mėgti“, ar vis dėlto „mylėti“, nors turinys tokiu atveju nusikalstamai peržengtų padorumo ribas. Autorė taip skoningai ir subtiliai rašo apie uždraustos ir nuodėmingos meilės reikalus, kad kitam skaitytojui gali pritrūkti veiksmo, lygiai kaip iš kokio nors kito autoriaus būtų galima laukti happyendo, kažkokio gelbėtojo deus ex machina pavidalu, bet tik ne is Kristinos Sabaliauskaitės. Džiaugiuosi, kad Silva Rerum sagoje neliko neužbaigtų siužetinių linijų. Mažute Norvaišų herbine perkirsta strėle autorė - skaudžiai, negailestingai - prismeigia paskutinę, kurios buvau pasigedusi ir slapčia tikėjausi, kad negalima palikti va taip, keliais žodžiais antroje knygoje - Obiit Anno 1697. Dabar, kai sudėlioti visi taškai ant "i", savo dienų pabaigoje išnykusios valstybės subjektas Pranciškus Ksaveras iš Milkantų Norvaiša giminės silva rerum atiduoda pusbrolio žmonai Marcianai, kartu su laikrodėliu ir deimantiniais auskarais - senojo pasaulio paslapčių ir aistrų sergėtojais. Jei tik Marcianos vaikams tos paslaptys bus įdomios.
 
Dabar tai jau tikrai taškas. Kol kada nors pradėsiu Silva Rerum skaityti iš naujo.