Type Keyword and Press Enter to Search
×

Sudargo piliakalniai man visada siejosi su Užnemune, tai reiškė labai toli ir niekada nepakeliui. Bet iš tiesų Sudargas yra tik už kokių dešimties kilometrų nuo Jurbarko. Reikia tik tiltu pervažiuoti į kitą Nemuno pusę (į Šakių rajoną, Kidulius) ir pirmoje sankryžoje pasukti į dešinę. Kadangi mes su drauge po Kęstutėnų žygio nakvojome Kiduliuose, Sudargas mums išvis buvo ranka pasiekiamas.

Sudargas kartais lyginamas su Kernave, o kam? Bendra tarp jų tik tiek, kad ir vienur, ir kitur vienoje vietoje yra po penkis vaizdingus piliakalnius ant upės kranto, o visa kita skamba kaip pijaras. Sudargas buvo viena iš pilių, kurios buvo pastatytos ginti žemaičių žemes nuo kryžiuočių. 1317 metais kryžiuočių antpuolio metu pilis buvo sudeginta ir niekada neatsigavo. Pasak padavimų, tuomet jos gynybai vadovavo karvedys Sudargas.

Ant Sudargo piliakalnių lankėmės balandžio pradžioje. Galbūt dar ne per vėlu šiandien, bet nesu tikra, ar netrukus vietos grožio nepaslėps lapija. Sudargo piliakalniai gerokai apnaikinti žmogaus ir Nemuno. Važiuodami nuo Kidulių, pradžioje keliautojai greičiausiai sustoja prie pirmų dviejų Sudargo (Grinaičių) piliakalnių Žydkapių ir Balnakalnio, o paskui nueina arba nuvažiuoja į kitą kaimo (net nesu tikra, ar tai tas pats kaimas) pusę prie Sudargo (Burgaičių) piliakalnių Burgaičių (Bevardžio), Pilaitės ir Vorpilio.

Žydkapių piliakalnis savo neįprastą vardą gavo dėl to, kad nuo XVIII iki XX amžiaus pirmos pusės jame veikė žydų kapinės, iš kurių dar likę keletas antkapių. Bet net ir kapinių apardytas jis man pasirodė įspūdingiausias iš visų penkių. Antrojo pasaulinio karo metais Sudargo piliakalnius ardė apkasai, prieštankiniai grioviai, jau nekalbant, kad piliakalniai apnaikinti žemės ūkio veiklos.

Pakeliui į Sudargą verta užvažiuoti prie Kukarskės piliakalnio. Privažiavimas ten neypatingas, lyg nenorint, kad kas važinėtų prie piliakalnio ir be reikalo trukdytų ūkišką kaimynystę, ir nuoroda tik nuo Kidulių pusės, todėl įtariu, kad daugelis, apakinti Sudargo grožio, nesivargina ir pravažiuoja. Bet užvažiuokit. Kukarskės piliakalnis irgi ant Nemuno kranto, ne toks fotogeniškas, bet čia irgi būta pilies, kurios gynėjai žuvo kovose su kryžiuočiais.

Spėjama, kad ant Kukarskės piliakalnio stovėjo 1295 metais kryžiuočių sudeginta Kimelio pilis.
FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ PINTEREST

Komentarų nėra: