Mes Vilniuje esame truputį išlepinti, o vat sesė labai norėjo pamatyti būtent Sudervės bažnyčią. Prieš jai atvažiuojant į Vilnių iš anksto pasitikrinau mišių laiką, kas duoda daugiau vilčių pataikyti į atrakintų durų valandas, bet neprireikė. Šventoriaus tvora šeštadienio pavakary buvo aplipusi mašinomis, o bažnyčios vidus - žmonėmis su kibirais, šluostėmis ir siurbliais. Spinduliuose kamuoliavosi dulkės. Brolienė išsiaiškino, kad tai vyksta kunigo suorganizuota bažnyčios valymo talka.
Tegul žinovai aiškinasi, kas yra tikroji rotondinė bažnyčia ir kiek jų yra Lietuvoje, šita viena ar dvi kartu su Kalvių bažnyčia Kaišiadorių rajone, lygiai kaip žinovai diskutuoja, ar ją tikrai suprojektavo pats Laurynas Gucevičius, o gal kitas Laurynas - Bortkevičius,  kuris ir prižiūrėjo statybos darbus. Neįprastas grožis ir tokia akustika, kaip Sudervėje, yra didelio meistro darbas. Su Romos Panteonu lyginti gal ir įžūlu, bet taip, jausmas panašus. Keturias evangelistų skulptūras ir didįjį altorių sukūrė skulptorius Ignotas Gulmanas, vidų dekoravo Napoleonas Ilakavičius. Įsidrąsinome ir paklausėme talkoje dalyvavusių žmonių,  ar jiems labai nesutrukdysime, jeigu užlipsime į patį viršų. Jeigu galima. Tik su vaikais patarė nelipti aukščiau nei į pirmą balkoną, nes antrieji laiptai labai siauri ir tamsūs. Prasilenkti būtų problema, o lipti galima pasišviečiant telefonu. Nors - trejų metukų dukterėčia užsikabarojo viršun ir nesuprato, ko ten bijoti.


Darkart dėkui Sudervės parapijos žmonėms už geranoriškumą ir kantrybę ir kad iš aukštybių pamatėme vieną iš įspūdingiausių Lietuvos vietų.