Type Keyword and Press Enter to Search
×
Vieną šaltą sausio šeštadienį sėdome su dukra į mašiną ir nuvažiavome į Kauno IX fortą. Dauguma draugų ir pažįstamų, kurių klausiau, sakė, kad paskutinį kartą jame buvo mokyklos laikais, nes mokykla kolektyviškai vežė “. Aš irgi buvau tarp aštuntos ir devintos klasių. Tik neseniai pradėjau galvoti, kad reikėtų patikrinti, ar tebėra tas fricas “, kurį vienintelį iš IX forto ir prisimenu. 


Apskritai muziejus man patiko. Tiksliau, dabar trys muziejai:  Okupacijų, Kauno tvirtovės IX forto muziejus ir IX forto gynybinė siena. Dukra sakė, kad jai irgi buvo įdomu. Daugelis lankytojų buvo gana jauno amžiaus ir ne su mokyklinėmis grupėmis. 

Okupacijų ekspozicijoje po nuožulniu stogu buvo siaubingai šalta. Neįsivaizduoju, kaip dirba salės darbuotojos. Taip pat norėtųsi interaktyvumo, kūrybiško technologijų ar bent jau archyvinės video medžiagos panaudojimo. Skaičiau, kad interaktyvi ekspozicija įrengta IX forto puskaponieryje, bet į jį dėl šalčio nebenorėjome, be to, Pirmasis pasaulinis karas ir galingo sprogimo garsą išgirsti man nėra įdomiausias dalykas. Partizanų kovos, sovietinė okupacija, trėmimai, Katalikų bažnyčios kronika, Romas Kalanta, Sauso 13-oji - tai dalykai, kurie skauda ir apie kuriuos norisi kalbėti ir šaukti visomis formomis. 

Nepaisant šalčio ir tradiciškumo, nuotraukomis, dokumentais ir daiktais tai gausiausia ir įdomiausia iš mano matytų Lietuvos okupacijos ekspozicijų. Šiltesnėmis aplinkybėmis joje galėčiau praleisti valandas ir būtinai su gidu. Mes gido šiai ekspozicijai neužsakėme, bet negaliu nepaminėti draugiškos kainos - tik 2,80 Eur lietuvių, anglų, vokiečių arba rusų kalbomis. Tiek pat kainuoja gidas į IX forto gynybinę sieną, į kurią be gido ir nepateksi.  

Gynybinė siena ir poternos (požeminiai praėjimai) lankytojams atsidarė visai neseniai ir buvo mano geidžiamiausias pamatyti dalykas. IX forte tai ne visai požemis, nes nė vienoje sienos atkarpoje nebuvome po žeme, tik kai kada žemėje. Gidas kantriai atsakinėjo į mano gal kartais užknisančius klausimus ir ekskursijos pabaigoje paklausė, ar viskas aišku. Pamatėme geriamojo vandens šulinį, ginklų ir parako sandėlius, karininkų kambarius, pabūklų stovėjimo aikšteles, pasaulinių karų metais naudotas dvi patrankas, rusų ir vokiečių ginkluotės ir t.t. Taip pat daug įvairių užkaborių (yra kitas žodis tam pavadinti, kurio neprisimenu), skirtų išsklaidyti (paprastais žodžiais tariant) sprogimo bangas. Pagalvojau, kad mokinių ekskursijoms turėtų labai patikti.


Gidas sakė, kad rusų 1903–1911 metais pastatytas moderniausias iš Kauno fortų Pirmjame pasauliniame kare nebuvo rimtai naudojamas ir praktiškai nenukentėjo.

1924-1940 metais jame veikė Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas, o 1941–1944 metais mirties stovykla, kurioje buvo masiškai žudomi žydai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Daug informacijos apie tai yra senojo Kauno tvirtovės IX forto muziejaus ekspozicijose. Šiame muziejuje buvo visai pakenčiama temperatūra. 

Gidas rodė metalines duris, pro kurias 1943 metais pabėgo kaliniai-lavonų degintojai. Buvo taip, kad naciai, Rytų fronte patyrę pirmuosius pralaimėjimus, ėmė naikinti savo nusikaltimų pėdsakus. Kaip ir Paneriuose, lavonus atkasinėti ir deginti privalėjo kaliniai. IX forte tai prasidėjo 1943 metais. Bėgti kalinius skatino ne tik klaikus darbas, bet ir suvokimas, koks likimas laukia jų pačių. Pabėgti buvo rengiamasi ilgai. Norėdami patekti į pabėgimo tunelį forto sienoje, kaliniai geležinėse duryse išgręžė 314 skylučių, kurios padėjo išstumti dalį durų ir padaryti skylę. Vokiečiai buvo pernelyg užsiėmę deginimo priežiūra, todėl ne viską sužiūrėjo. 1943 metų gruodžio 25-osios naktį visi 64 lavonų degintojai iš IX forto pabėgo. Ryte pradėjus paiešką, 37 pabėgėliai buvo sugauti, 5 iš jų sušaudyti iš karto, kitiems pavyko išsigelbėti.

Pirmąkart išgirdau, kad į Kauną buvo konvojuojami žydai iš Vakarų Europos. Viena ekspozicija skirta 878 Prancūzijos žydams, 1944 m. gegužės 15 d. iš Prancūzijos Drancy koncentracijos stovyklos išsiųstiems į Baltijos šalis, daugiausia IX fortą, čia ir sušaudytiems. Iš viso prancūziško konvojaus gyvi liko 73 žmonės. Kameroje, kur įrengta ekspozicija, ant sienos po stiklu išlikę jų įrašai. 1941 m. lapkritį IX forte buvo nužudyta apie 5000 žmonių iš Miuncheno, Berlyno, Frankfurto prie Maino, Breslau ir Vienos. Kitoje ekspozicijoje rodomi iš  Miuncheno archyvo gauti deportuotųjų  į Kauną sąrašai ir nuotraukų. 

Forte praleidome dvi su viršum valandas. Sušalusios nenuėjome prie monumento, kuris pastatytas buvusių žudynių vietoje. Ten kauniečiai su vaikais važinėjasi sau rogutėmis.


Šitas fricas prie įėjimo yra ne fricas, o Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo prižiūrėtojas.
Per Kalėdas TV rodė vaikišką viktoriną apie knygas, ir pasirodė, kad visai neišmanau šiuolaikinės vaikiškos prozos. Naujų pasakų prileista nors tvenkinį tvenk, su poezija sunkiau, vaikai tebespėliojo apie mergelę Bruknelę ir žaltį Žilviną. 

Po švenčių nutariau būtinai rasti ir nusipirkti vieną mylimiausių vaikystės knygų Marijos Konopnickos Nykštukus ir našlaitę Marytę, vat prisiminiau, ir tiek. Kai tik gavau siuntinį, perskaičiau per du vakarus.

Marija Konopnicka. Nuotrauka iš čia. Gaila, kad nemoku lenkų kalbos, nes istorija atrodo intriguojanti

Žiema buvo tokia šalta ir ilga, kad jo didenybė nykštukų karalius Šviesutis prišalo prie savo sosto. Nuo jo pražilusios, lyg sidabru apšerkšnijusios barzdos karojo ledokšniai, apledėję antakiai styrojo rūsčiai ir grėsmingai; ant vainiko kaip perlai spindėjo sustingę rasos laiškai, o nuo iškvėpto oro garų jo Krištolo olos sienos buvo apšarmojusios.

Taip prasideda istorija apie tai, kaip nykštukai su visais savo turtais vasarai paliko Krištolo olą, apsistojo pas varganą valstietį Skrobeką ir iki rudens nuveikė daug smagių darbų ir nuotykių. 

Lenkų poetė, novelistė, literatūros kritikė, vertėja ir moterų teisių gynėja Marija Konopnicka gyveno devynioliktame amžiuje, mirė 1910-aisiais. Pasaka gali nepatikti skundus rašinėjančioms supermamytėms, nes skurdas, diržas ir mirtis nėra temos, kurių Marija Konopnicka vengtų.

Karalius Šviesutis virš miegančių berniukų galvelių pakėlė savo skeptrą ir tarė:
- Aukite sveiki savo vargingoje trobelėje! Aukite alyvų šešėlyje ir liepos paunksmėje, klausydamiesi kregždės čirenimo ir džiaugdamiesi dienos šviesa. Aukite sveiki.
Ir karalius palietė auksiniu skeptru šviesias vaikų galveles.
Įėjo Skrobekas, apruošęs savo kuiną tvartelyje.
Eidamas pro žemas duris, jis palenkė nugarą ir metė kepurę ant stalo.
Jį tuoj apsupo nykštukai ir klausinėjo susidomėję:
- Kieno tie vaikai?
- Mano! Kieno gi daugiau! - atsakė valstietis. - Turėjau daugiau mažiukų, bet išmirė, palikę be motinos. Tik tas dvejetas paliko mano troboje.
- Teauga sveiki! - tarė karalius Šviesutis.
Kaip ir vaikystėje susigraudinau dėl susitraukusios žiurkės Rizės palaikiais drabužėliais, kurios pirmagalinės kojelės buvo stipriai surištos už nugaros ir kurios vaikai numirė iš bado. Ir dėl žiurkėno, kuris paskutiniąją gyvenimo valandą mirtinoje kovoje su žiauriu žvėrimi vardu lapė Lašinutė parodė nepaprastą drąsą. Gaila, kad knygos neturėjau, kai dar skaitydavau dukrai.  

Vertimo kalba graži - redaktoriams tada netaupė. Po 1979-ųjų Nykštukų ir našlaitės Marytės lietuviškai nebeperleido, todėl ją galima rasti tik perskaitytų knygų knygynuose.  Jeigu pasitaikys po ranka, labai rekomenduoju.